Indkøbskurv 0 items: 0,00 DKK

 IndeklimaMærket

Indeklimamærket

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for produkter og materialer, der har dokumentation for afgasningen. Indeklimamærket er ordningens logo, der er det synlige tegn på at produktet overholder kravene.

Indeklimamærket stiller krav til produktet i dets brugsfase og omfatter produkternes påvirkning af luftkvaliteten i indeklimaet. Én ting er ind­hold­et af kemiske stoffer i produktet, noget andet er, hvilke stoffer der fri­gives til luften. Indeklimamærkede produkt har gennemgået en omfattende prøvning og har derfor dokumentation for afgivelsen af kemiske stoffer til luften. For loftprodukter gælder endvidere at de er prøvet med hensyn til afgivelsen af fibre og partikler.

Indeklimamærket stiller specifikke krav til produktet: Der er en øvre grænse for hvor stor afgasningen må være, ligesom der er krav til hvilke stoffer, der må afgasse. Der må eksempel ikke afgives kræftfremkaldende stoffer fra produkterne. Der ud over stilles krav til lugtindtrykket fra produktet. For loftprodukter er der ligeledes en øvre grænse for, hvor mange fibre og partikler, der må frigives. Bygningsreglementet stiller krav om at mineraluldsholdige materialer, fx. lofter, ikke må afgive fibre til indeklimaet. Dette anses for opfyldt, hvis loftet er indeklimamærket.

Indeklimamærkede materialer er en naturlig del af et bæredygtigt byggeri, hvor en god indvendig luftkvalitet bidrager til den sociale bæredygtighed.

Indeklimamærket stiller krav til produktet i brugsfasen, og giver dokumentation for at produktet “er til at være i stue med”. Herved adskiller Indeklimamærket sig fra de såkaldte miljømærker, f.eks. EU Ecolabel (Blomsten) og Svanen (det nordiske miljømærke), der i højere grad stiller krav i forbindelse med produktion og bortskaffelse, og i mindre grad krav til produktets påvirkning af indeklimaet.

Decorfarvers egen producerede væg og loftmaling (Naturmaling) har fået tildelt det eftertragtede indeklimamærke, og indeholder ikke det omtalte konserveringsmiddel MI (methylisothiazolinone), der fx kan give stærke allergiske reaktioner.

Hent PDF Dansk Indeklima Mærkning Certifikat nr. 109 

For yderlige info klik her